T-Shirt Gen 5
 
 
 
 
 
 
ลายสุนัขรำพึง 001
 

 
 
 
 
 
ลายยักษ์พังพร 001
 

 
 
 
 
ลายแมวยักษ์ 002
 

 
 
 
 
ลายเป็ดเต่าควาย 002
 
 
 
 
size M
 ช่วงไหล่ 16 นิ้ว
ช่วงอก 19 นิ้ว
ความยาว 27 นิ้ว
 
size L
ช่วงไหล่ 18 นิ้ว
ช่วงอก 20 นิ้ว
ความยาว 28 นิ้ว
 
size XL
ช่วงไหล่ 19 นิ้ว
ช่วงอก 22 นิ้ว
ความยาว 30 นิ้ว
 
ทรงผู้หญิง
ช่วงไหล่ 15 นิ้ว
ช่วงอก 17 นิ้ว
ความยาว 24 นิ้ว
 
 
 
มีจำหน่ายที่บู๊ธ อัลเทอเนทีฟไรเตอร์ (M12)
 
ในงานหนังสือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
 
21 - 31 ตุลาคมนี้
 
ราคาตัวละ 200 บาท